Bent u ouder dan 55 jaar en zou u het interessant vinden om met mee te doen met projecten
en onderzoek binnen de Proeftuin, meld u zich dan hier aan en wij houden u op de hoogte!

INSCHRIJVEN

Zelfredzaamheid in actie

Hogeschool Leiden
 

Behoud van zelfredzaamheid is een actueel thema in de zorg. Dit is vooral belangrijk voor mensen met chronische ziekten en/of functiebeperkingen. Het is in de zorg helaas niet vanzelfsprekend om zelfredzaamheid te ondersteunen. Van oudsher is men in de zorg meer gewend om ‘te zorgen voor …’ dan ‘te ondersteunen in …’. Om functioneren goed te kunnen ondersteunen is het nodig om naast het in kaart brengen van de problemen ook naar de persoonlijke wensen en doelen te kijken en te onderzoeken hoe die doelen en wensen waargemaakt kunnen worden. Zodat men ondanks de ziekte en de problemen toch een prettig leven kan leiden. Regelmatig spelen professionele zorgverleners daarin een rol, maar ook buren, vrienden, familie en andere mantelzorgers kunnen een belangrijk aandeel hebben. Misschien zijn er ook wel extra voorzieningen nodig.

Hoe wordt nu bepaald wat zelfstandig functioneren en ondersteuning in zelfredzaamheid  mogelijk maakt? In het project “zelfredzaamheid in actie” wordt gezocht naar de beste manieren om dit te realiseren. Om de doelen en wensen in beeld te krijgen wordt gebruikt gemaakt van de “zelfredzaamheidsradar”. Dit instrument onderzoekt de manier waarop men functioneert. De uitkomsten van deze zelfredzaamheidsradar worden gebruikt om een gesprek over de eigen doelen en wensen op gang te brengen en te bepalen welke rol (onder anderen) professionals kunnen spelen bij het bereiken van de doelen en wensen.

Voorbeelden van gebruik van de zelfredzaamheidsradar vindt u hier:

http://www.gezondenzeker.nl/images/dynamic/gezondenzekermateriaal_algemeen_2011/zelfredzaamheidsradar%20spelkaarten.pdf

Een voorbeeld van een uitgewerkte zelfredzaamheidsradar van mevrouw Dapper vindt u hier:

http://www.gezondenzeker.nl/images/dynamic/afbeeldingen/kaart%20Dapper.jpg

Voorbeeld van een advies voor gebruik van een hulpmiddel om zelfstandig functioneren te ondersteunen:

https://www.youtube.com/watch?v=RPEs5jGPsRI

Het project Zelfredzaamheid in Actie bestaat uit 3 deelprojecten:

1. Nagaan hoe de zelfredzaamheidsradar werkt en op welke manieren dit nog kan verbeteren.

2. Uitzoeken op welke manieren ondersteuning van zelfstandig functioneren verder kan worden verbeterd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat nu maakt dat mensen hun doelen bereiken en welke belemmeringen er zijn waardoor doelen niet bereikt worden. Aan de hand van de uitkomsten kunnen er aanpassingen gedaan worden die de zorg beter maken en kan er bijscholing van zorgprofessionals opgezet worden.

3. Er worden internetapplicaties en apps ontwikkeld om burgers en zorgverleners snel en effectief inzicht te bieden in de mogelijkheden die beschikbaar zijn om zelfstandige functioneren te ondersteunen.

Het project is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden (lectoraat Eigen Regie van het cluster Zorg) en ActiVite (thuiszorgorganisatie). Op dit moment wordt onderzocht wat  de mogelijke effecten zijn van het gebruik van de zelfredzaamheidsradar op bijvoorbeeld zorgkosten.

Zodra de resultaten bekend zijn worden deze o.a. op deze website bekend gemaakt. Ook krijgt u dan meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan Zelfredzaamheid in Actie.