Bent u ouder dan 55 jaar en zou u het interessant vinden om met mee te doen met projecten
en onderzoek binnen de Proeftuin, meld u zich dan hier aan en wij houden u op de hoogte!

INSCHRIJVEN

De Vitaliteitscoach

Leyden Academy on Vitality and Ageing
 

Doordat het aantal 60-plussers in Nederland sterk toeneemt, moet de langdurige ondersteuning en zorg voor deze groep anders worden ingericht. De gemeente krijgt meer taken in de zorg voor ouderen en ouderen zijn in eerste instantie zelf -waar nodig met steun van hun omgeving- verantwoordelijk voor wensen of hulpvragen.

Gelukkig blijken veel ouderen daar heel goed toe in staat. Zij voelen zich in hun activiteiten en levenslust niet beperkt door gebreken. Ze accepteren dat ouder worden gepaard gaat met achteruitgang, weten daarvoor te compenseren en staan midden in het leven. Zoals mevrouw Mottier (72 jaar). Deze levendige dame werkt drie dagen in de week als vrijwilligster bij de Leidse Boekenzolder, zit in het bestuur van de wijkvereniging en heeft ook nog een volkstuin.

Dit vermogen om doelen te stellen die passen bij je levenssituatie en die bijdragen aan je kwaliteit van leven noemen we vitaliteit. Door ouderen de handvaten te bieden om zelf hun vitaliteit te behouden en te verbeteren, kunnen zij makkelijker de regie over hun (kwaliteit van leven) behouden.

De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is een samenwerkingsverband tussen gemeente Leiden, Leidenaren, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties in de stad. Gewoon Vitaal Blijven is een project binnen deze proeftuin en moedigt Leidse ouderen aan om na te denken over vitaal ouder worden en samen te werken. Activiteiten binnen Gewoon Vitaal Blijven zijn:

•         Visiestuk 'Voorbij de Geraniums: over vitaliteit en vitaliteitscoaching': Gedachten over vitaliteit en het bevorderen daarvan zijn, (mede) vanuit gesprekken in de wijk, in een visiestuk aangeboden aan de Leidse wethouder Roos van Gelderen. Kijk hier voor het visiestuk.

•         Discussiebijeenkomsten: Annerieke Stoop en Paulien Vermunt van Leyden Academy spraken met Leidse senioren en vrijwilligers over vitaliteit en het meer zelf moeten gaan regelen van uiteenlopende wensen en hulpvragen. Klik hier voor de rapportage van deze gesprekken.

•         Gewoonvitaalblijven.nl: Vanuit de verkennende gesprekken is een laagdrempelig platform ontstaan van en voor (oudere) Leidenaren. Het platform biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en ideeën en activiteiten te delen, en staat geheel in het teken van elkaar ontmoeten en dingen met elkaar doen. Check www.gewoonvitaalblijven.nl.