Bent u ouder dan 55 jaar en zou u het interessant vinden om met mee te doen met projecten
en onderzoek binnen de Proeftuin, meld u zich dan hier aan en wij houden u op de hoogte!

INSCHRIJVEN

Positionering

De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is uniek in Nederland en Europa, omdat op een nieuwe manier gewerkt wordt aan betere zorg, met name door Leidse kennis te combineren met de echte vraag van de burger. Daarnaast is het fundament voor de Proeftuin sterk. De Leidse Proeftuin is onderdeel van de Medical Delta samenwerking met Delft en Rotterdam. Van de kennis bij de kennisinstellingen in de Proeftuinen in deze steden wordt ook in Leiden geprofiteerd. De Gamma Campus is een unieke combinatie van LUMC, Faculteit Sociale Wetenschappen, TNO, Rijnlands revalidatiecentrum, de Zorgacademie van Hogeschool Leiden en ROC Leiden.

Bijzondere onderdelen zijn daarin het Leiden Institute for the Brain en Cognition en de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Deze combinatie heeft een rijk netwerk van relevante onderzoeks-, beleids- en praktijk partners. Deze campus grenst zowel aan de stad Leiden als aan Leiden Bio Science Park. Bij het Leiden Bio Science Park is er ontwikkeling en kennis van medicijnen en bij de Gamma Campus ligt de kennis van trails. De zorginstellingen in de Leidse regio kennen elkaar, werken goed samen en hebben zorginnovatie hoog op de agenda staan. De Leidse Stichting Living Lab Leiden voert het project Living Labs uit voor Medical Delta met subsidie van het ministerie van EZ, de provincie en de drie gemeenten Delft, Rotterdam en Leiden.

De schaal van de gemeente Leiden met haar achterland is met ca 170.000 inwoners overzichtelijk. De bevolkingsopbouw en de welvaartsverdeling wijkt niet sterk af van het landelijke gemiddelde. De zorgverzekeraars in de Leidse regio: met Achmea en Zorg & Zekerheid zijn zowel een grote landelijke zorgverzekeraar als een grote regionale zorgverzekeraar in de Proeftuin aanwezig.