In de laatste fase van het leven is goede zorg van essentieel belang. Het is een periode waarin iemand afscheid neemt van het leven en waarin het belangrijk is om comfortabel en met waardigheid te kunnen sterven. Voor veel mensen is dit een moeilijke periode, zowel voor de persoon zelf als voor de naasten. Daarom is het van groot belang om goede zorg te waarborgen in deze fase. In deze blog geven we je een aantal tips om dit te kunnen realiseren.

Omgaan met het woord 'Uitbehandeld'

Een term die vaak gebruikt wordt in de laatste fase van het leven is 'Uitbehandeld'. Dit betekent dat er geen verdere behandelingen meer mogelijk zijn om de ziekte te genezen. Dit kan een harde realiteit zijn voor zowel de patiënt als de naasten. Het is belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan en te accepteren dat het einde nadert. Dit kan een intens en emotioneel proces zijn, waarbij palliatieve zorg een belangrijke rol speelt.

Waar is palliatieve zorg op gericht?

Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven. Het is een vorm van zorg die zich richt op het comfort en de waardigheid van de patiënt. Dit kan zowel thuis als in een hospice of ziekenhuis plaatsvinden. Het doel van palliatieve zorg is om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in deze moeilijke periode.

De wensen van de patiënt

Het is belangrijk om in de laatste fase van het leven de wensen van de patiënt centraal te stellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de keuze voor wel of geen behandelingen, de wens om thuis te blijven of juist in een hospice te verblijven, en de wensen rondom het levenseinde. Het is daarom van belang dat er goede communicatie is tussen de patiënt, de naasten en de zorgverleners. Zo kan er samen gekeken worden naar wat de beste zorg is voor de patiënt in deze fase.

Een waardig afscheid

In de laatste fase van het leven is het ook belangrijk om te denken aan een waardig afscheid. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een afscheidsbijeenkomst of het opstellen van een wilsverklaring. Ook kan er aandacht besteed worden aan het nalaten van herinneringen voor de naasten, zoals het schrijven van brieven of het maken van foto's. Het is belangrijk om hier op tijd over na te denken en dit te bespreken met de patiënt en de naasten.

In de laatste fase van het leven is goede zorg van onschatbare waarde. Het is een periode waarin iemand afscheid neemt van het leven en waarin het belangrijk is om comfortabel en met waardigheid te kunnen sterven. Door rekening te houden met de wensen van de patiënt en gebruik te maken van palliatieve zorg, kan er gezorgd worden voor een zo goed mogelijk afscheid. Zo kan er op een respectvolle manier afscheid genomen worden van het leven.